קמחים ואבקות

קמח לבן בהיר 30 ק"ג

קמח לבן בהיר 25 ק"ג

קמח לבן בהיר חבילות 1 ק"ג

קמח לוקס עבור שמרים 30 ק"ג

קמח מלא 25 ק"ג

קמח שיפון 25 ק"ג

קמח לחם 25 ק"ג

קמח קוסמין 25 ק"ג

סולת 25 ק"ג

סובין 25 ק"ג

רימולג 25 ק"ג

קמח לחם חבילות1 ק"ג

קמח מלא חבילות1 ק"ג

קמח שיפון חבילות1 ק"ג

קמח תופח חבילות1 ק"ג

קמח קוסמין חבילות 1ק"ג

סלאימה שיווק קמח
חומרי גלם לקונדיטוריות | חומרי גלם למאפיות

053-9345750